Alliander – New business model

Alliander is een netwerkbedrijf. Zij zorgt voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven, waaronder Liander, Liandon, Kenter en Allego. Samen staan ze voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Door het netwerk continu te verbeteren bereiden ze zich voor op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen duurzame energie kan gebruiken, produceren en delen. dutch is door Alliander gevraagd te helpen bij de introductie van een nieuw business model met ICT als vliegwiel. Een vraagstuk op het gebied van realtime energy exchange (REX), waarmee dutch een boost heeft gegeven aan conceptvorming, design, implementatie en adoptie.

  • Innovatieve business modellen
  • Conceptvorming & implementatie
  • Programma management
  • Resultancy