Dutch Connected – Talent Development

Hoe word je een gamechanger? Hoe kun je samenwerken en verbinden over organisatiegrenzen heen? Hoe bind en ontwikkel je talent? Dutch is founding father van Dutch Connected, een platform waarop frontrunners hun referentiekader exponentieel verrijken en hun netwerk vergroten. Vooral geen management development programma, maar een netwerk van nieuwsgierige vernieuwers uit diverse sectoren.

  • Inspiratiesessies
  • Netwerk evenementen
  • Talentenprogramma’s
  • Samenwerking, co-creatie, kennisdeling