GSC3 – Nationale Smart City Strategie

Global Smart City Coalition Community, GSC3, richt zich op het bevorderen van samenwerking en kennisdeling tussen steden en communities over de hele wereld. In opdracht van premier Rutte is met vertegenwoordigers van steden, bedrijven en wetenschap gewerkt aan de Nationale Smart City Strategie. Dit is hét startpunt voor een verdere samenwerking om de leefbaarheid binnen steden te verbeteren en te waarborgen. Met de strategie wordt gewerkt aan de problemen van nu én de uitdagingen van de toekomst, zoals efficiënte (data) infrastructuur, betere bereikbaarheid, duurzame woningen, gebouwen, gezonde voeding, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg en aantrekkelijke winkelgebieden. dutch is als partner gevraagd te helpen met de strategie en de implementatie.

  • Programma management
  • Verbinden bedrijfsleven en start-ups
  • Stimuleren publiek – private samenwerking
  • Conferenties
  • Procesbegeleiding