Worlds

  • Nieuwe duurzame business modellen
  • Duurzaam mobiliteitsbeleid
  • Circulariteit
  • Smart City beleid
  • Duurzame energie

 

Geïnspireerd? Bel of mail naar Ilse Leeninga:

De wereld verandert. De maatschappij staat voor de keuze een juiste balans te vinden tussen People, Planet, Profit. De transformatie naar een duurzame economie wordt gerealiseerd door een passend business model. De keuze voor nieuwe mobiliteitsconcepten, het doorvoeren van circulariteit in alle processen en het vergroten van de leefbaarheid, zijn hier voorbeelden van.

 

building better// worlds

Projecten

Duurzame mobiliteit

Nationale Smart City Strategie

B Corp