Hoe blockchain impact heeft op jouw organisatie

blockchain innovatie

Heb je al eens van Bitcoins gehoord? Vast wel! En van blockchain? Dat is minder waarschijnlijk! dutch is altijd bezig met veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van IT en Innovatie. Net zoals decennia geleden bij het ‘internet’, gonst ook nu de verwachting dat blockchain gaat gelden als disruptieve, technologische doorbraak. Dwars door alle sectoren en traditionele modellen heen, waarbij waarde creatie en delen nieuwe vormen aannemen. Ik neem je graag mee in de wereld van de blockchaintechnologie.

Say what?

Blockchaintechnologie is een decentraal systeem van registers waarin je transacties vastlegt.  Bijvoorbeeld voor het betalingsverkeer met Bitcoins. Bij regulier, centraal betalingsverkeer hebben we de bank nodig als tussenpartij, om te toetsen of het geld van partij A naar partij B mogelijk is. Bij dit decentrale systeem is een tussenpersoon niet nodig, het netwerk kan zelf de toets kan doen. Het voordeel van deze architectuur is het gevoel van direct vertrouwen en de hoge mate van weerbaarheid. 

Blockchain is door de jaren heen geëvolueerd: van een basic alternatief voor betaalverkeer, via het mogelijk maken van slimme digitale contracten, tot een ‘ecosysteem’ waarop decentrale en autonome applicaties kunnen draaien.

Maar wat kan ik als organisatie met blockchain?
  • Open innovatie: Wil je als organisatie relevant blijven, dan is het noodzakelijk om te blijven exploreren en adaptief te zijn om de veranderende wereld bij te houden. Het liefst in een formule waarbij partijen elkaar versterken. De innovatieve cultuur is typerend binnen het blockchain ecosysteem. Direct contact, korte feedbackloops en open source werken. Durf jij de deuren wagenwijd open te zetten? Een goed voorbeeld van open innovatie is colony.io. Hiermee worden werkprocessen voor de ontwikkeling van nieuwe ventures gefaciliteerd, waarbij ieders bijdrage wordt gereviewd, gewaardeerd en geborgd in toekomstig eigenaarschap.
  • Nieuwe businessmodellen: Een van de belangrijke elementen van blockchain is dat organisaties, services, gebruiksinteracties en rechten worden “getokenized”. Een token kan meerdere dimensies hebben voor de gebruiker: het kan gebruikstoegang geven, stemrecht verlenen, dienen als speculatiemiddel of een weerspiegeling zijn van eigendom. Organisaties zetten tokens in als nieuw kanaal om klanten te bereiken en te betrekken in de realisatie van nieuwe dienstverlening. Bancor.network maakt het voor iedereen mogelijk om zelf tokens te creëren en door het Bancor protocol is de token altijd liquide. Hierdoor wordt het voor organisaties toegankelijker om zelf te experimenteren met tokens.
  • Heroriëntatie van de keten: De “blockchain” maakt het mogelijk om ketenverkorting te realiseren. Veel diensten, waar traditioneel gezien tussenpartijen voor nodig zijn (ons betalingsverkeer, gebruik maken van de deeleconomie of een eigendomsakte opstellen) kunnen nu direct worden afgehandeld. Door de combinatie van open-source ontwikkelingen, kortere ketens, nieuwe financiering mechanismes en een groeiende community ontstaan veel nieuwe ventures. Het succes zal mijn inziens zijn bij degene die naast het hebben van een waardevolle oplossing ook het beste integreren met het ecosysteem. Daarvoor zullen veel bedrijven hun positie in de keten als ook de organisatie structuur en eigenaarschap moeten heroverwegen.
Innoveren doe je samen!

Door deze (en veel niet benoemde) ontwikkelingen zien we vanuit dutch kansen om op nieuwe manieren invulling te geven aan waardecreatie en ook andere organisaties hierin te helpen. Herken je de noodzaak om te heroriënteren in de keten en wil je invulling geven aan nieuwe samenwerkingen en waarde proposities? Ik nodig je graag uit om hierover door te praten en gezamenlijk ideeën uit te wisselen!

dutch