Het eco-systeem van dutch; robuust in de praktijk

Het trackrecord van de afgelopen 20 jaar dutch staat buiten kijf met ruim 100 klanten voor wie we meer dan 4.000 hebben gerealiseerd en een kleine 50 initiatieven waarin wij betrokken zijn geweest. Wat betekent de omzetting van organisatie naar ecosysteem nu in de praktijk en wat zijn de voorbeelden waar het ecosysteem van dutch excelleert?

Laat me dat illustreren aan de hand van een 3-tal samenwerkingen:

  1. Met gelijkgestemde organisaties zoals B-corp, Nudge, DGZ/MVO-NL.
  2. De individuen en organisaties waarmee (eerder) wordt samengewerkt denk aan Beebox, Willem en Drees, Vibers, Wijjij.
  3. De alumni en oud-collega’s, wat tot een heel breed palet strekt van De Groninger Bodembeweging tot Start-up-delta en van klusjesmannen tot ondernemers.

Per samenwerking zoom ik graag in op een concreet voorbeeld:

De uitrol van B Corp in Nederland en Europa

In 2013 hebben de oprichters van B Lab Europe, Leen Zevenbergen en Marcello Palazzi, aan dutch gevraagd om de uitrol van B Corp in Europa (continent) mede mogelijk te maken. Vanaf het begin heeft dutch (zelf ook B Corp) met een breed palet aan activiteiten deze vraag vormgegeven.

Vanaf 2014 heeft dutch gezorgd voor de begeleiding en accreditering van een groot aantal bedrijven als B Corp. Vaak door intensief samen te werken in het assessment, het realiseren van de noodzakelijke verbeterprojecten en uiteindelijk daarmee het realiseren van de benodigde score voor een sterke en exclusieve certificering. Na aanvankelijk de bekende bedrijven als PYMWYMIC, Dopper en Tony Chocolony is er in Nederland zo de hoogste dichtheid van B Corps in Europa gerealiseerd.

dutch heeft tevens diverse grote en kleine evenementen georganiseerd. Maandelijkse B-talks, de Global Summit met de kick-off in Amsterdam (Het Sieraad, ruim 500 participanten) en de Celebrate The Change Makers-summit (Kromhouthallen, Amsterdam, bijna 1000 participanten).

Om een Europese roll-out mogelijk te maken zijn er partner-organisaties gevonden in de rest van Europa. Samen met hen en deels onder regie van dutch, zijn er onder andere in Bellagio, Rome en Lissabon conferenties gehouden om synergie te bewerkstelligen en vergroting van het netwerk (van bedrijven) te initieren.

Inmiddels heeft dutch, mede door de intensieve samenwerking met B Lab, heel veel kennis met betrekking tot behalen van het certificaat (assessment en verbeterprojecten op nagenoeg alle facetten van duurzaamheid). En vandaag de dag is dutch nog meer dan ooit overtuigd van de pay-off ‘Business as a force for good’. B Corp is een wereldwijd netwerk van meer dan 2500 bedrijven en daarmee zijn we graag onderdeel van al die bedrijven die beter zijn VOOR de wereld.

Ontwikkeling van corporaties

Een ander voorbeeld zijn de bedrijven die we hebben begeleid en/of mede hebben opgebouwd zoals Beebox/Willem en Drees en Wijjij. De eerste gericht op eten uit een gezonde keten, duurzaam biologisch maaltijdboxen. De tweede nog in een primair stadium maar een platform over werk, de mens en zijn/haar talenten centraal. Beebox en Wijjij zijn beide corporaties, multistakeholders-corporaties, waarbij bij de Beebox, boeren, burgers en bedrijven zijn aangesloten, bij Wijjij zullen dat werkzoekenden, werkgevers en niet uit te sluiten scholen, vakbonden en partijen als VNO zijn. Door met elkaar vanuit gedeelde principes, meer op de (midden-)lange-termijn gericht, samen te werken en niet vanuit eigen korte termijn-doelstellingen te acteren, zien we een sterke organisatie met meer betrokkenheid van alle stakeholders ontstaan.

Ondernemend voorbeeld

De derde samenwerking zijn de dutch alumni. We hebben vanaf dag 1, bijna 20 jaar terug, al gekozen voor ondernemerschap, in de beloning en de ontwikkeling van de medewerkers van dutch. Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel veel oud-medewerkers een eigen bedrijf zijn gestart, soms met vergelijkbare doelstelling of meer vanuit een ideëel doel. Een voorbeeld met impact is Ruben Nieuwenhuis. Met hem werken we al samen vanaf 1997 in bijvoorbeeld de start van Dutch Basecamp. Dit is met name door hem vormgegeven, van waaruit ook de Start-up-wet in de Tweede Kamer is ingediend, wat mede heeft geleid tot de Start-up-Delta waar Prins Constatijn de speciale envoy van is. Inmiddels is Ruben ook directeur van Techconnect, het tech talent programma van de Amsterdam Economic Board.

Zomaar drie voorbeelden uit de praktijk van het eco-systeem waaruit blijkt dat samenwerken met gelijkgestemden altijd een vorm vindt, over de hiërarchie van organisaties heen en echte impact onder handbereik is. Meer weten of eens samen nadenken over de impact die u wilt bereiken?! We horen graag!

Meino Zandwijk

Deel dit bericht