Duurzame stappen eigendom van het grote publiek

Donderdag 1 augustus, de dag van de Boskalis Beach Cleanup Tour.
Zaterdag 21 september, de dag van World Cleanup Day, de grootste civiele beweging ooit! Met deze bewegingen is het meer dan duidelijk dat de zorg voor een betere wereld de tijd van de trend voorbij is.

Aansluiten bij het grotere geheel

Mensen en bedrijven die zich gezamenlijk inzetten om hun leefomgeving een stukje mooier, beter en schoner te maken. Dat is waar deze acties allemaal om draaien.

De Boskalis Beach Cleanup Tour ruimt al voor de zevende keer het strand op aan het eind van het zomerseizoen. Enerzijds om te zorgen dat het achtergelaten zwerfafval niet in het milieu terecht komt en anderzijds om te analyseren wat voor type afval er nou achtergelaten wordt zodat hiermee ook de bron aangepakt kan worden.

World Cleanup Day gaat zijn tweede editie in en beoogt in één grote actie de wereld op te ruimen. Van Nieuw-Zeeland tot aan Hawaii. Een actie waar in 2018 meer dan 157 landen en 18 miljoen mensen aan meededen. Met het gebruik van een mobiele app wordt het verzamelde afval in kaart gebracht om hiermee ook de producenten te kunnen betrekken in het vinden van duurzame oplossingen.

Beide acties weten grote aantallen mensen te mobiliseren die in eerste oogopslag reactief te werk lijkten te gaan, maar juist door het in kaart brengen van wat er opgehaald wordt, kan ook de bron aangesproken worden en samen gezocht worden naar een duurzame oplossing. Fantastisch om te zien welke resultaten er al bereikt worden, jammer dat dit veelal nog niet vrijwillig door de media en bedrijven wordt opgepakt om mee te doen.

Als dutch supporten wij deze acties en op persoonlijke titel doen dutch’ers mee aan beide activiteiten.

Consumer to Business

De afgelopen jaren blijkt vaker dat de macht van de consument steeds groter wordt, dutch pleit ervoor om deze kracht vaker en bewuster in te zetten en de burgerbeweging massaal te gebruiken voor het bouwen van een betere wereld.

Refererend aan de titel van het laatste hoofdstuk van mijn boek De Directiefluisteraar zie ik en hopelijk nog meer mensen dat het verVOLG aan hen is. Burgerbewegingen, protestbewegingen, coöperaties, kantelaars, de Correspondent, collectieven en andere samenwerkingsvormen zijn al uitingen van ‘het kan anders en het moet anders’. Met dank aan de techniek en de digitale transformatie groeien we als maatschappij van Groot, Groter, Groots naar Kleiner, Beter, Best.

Uiteindelijk denk ik dat de ultieme verandering pas plaatst vindt als individuen dat zelf doen of afdwingen en dus willen! Zo zijn de ‘gele hesjes’ slechts een bundeling van krachten tegen de elite. Zet burgerbeweging ‘Ons geld’ de financiële en politieke wereld onder druk om na te denken over geldschepping. De Correspondent en haar volgelingen maken zich druk over de kloof tussen arm en rijk en over een donut-economie (Kate Raworth). Kinderen in veel landen staken voor het klimaat.

Kortom, consument, gebruiker, leerling, burger, kiezer en patiënt bepalen zelf wat ze willen, individueel en in groepsverband hebben zijn de mogelijkheden om en zullen ze vroeg of laat de huidige macht onder druk zetten of zelf de macht grijpen.

Samen organiseren in kleiner, beter, best.

De afgelopen jaren hebben we met dutch mogen meewerken en met eigen tijd en middelen aan de wieg gestaan van diverse initiatieven om de kracht van de beweging in de praktijk te brengen. Ook door onszelf als een ecosysteem te organiseren kunnen we nog flexibeler opereren in samenwerking met gelijkwillenden om de broodnodige veranderingen te bewerkstelligen.

Initiatieven Wijjij, een platform voor werkzoekenden, zowel mensen met werk als zonder werk. Talenten die geloven en willen investeren in zichzelf. Met als doel de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Ook hier is een cooperatie opgericht waarin (aanstaande) werkgevers, overheden, organisaties hun krachten ten faveure van de werkzoekenden bundelen.

Doe’alitie, een nog uit te rollen initiatief om ondernemers, lokale overheden en onderwijs te laten samenwerken met burgers, voor een beter klimaat en alle andere duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Waarbij we een model van Middle-Up-Down hanteren, actieve begeleiding (middle) vanuit een gedeelde visie (up, met zijn allen) op een betere wereld voor iedereen.

Kortom er gebeurt al veel hoewel dat vaak nog onder de radar is. Als we de kracht van de beweging kunnen samenballen staat er nog veel meer (goeds) te gebeuren. Waarbij de menselijke maat weer voorop komt te staan! Van Groot Groter terug naar Kleiner Best.

Doe je mee?

building better//future worlds.

Meino Zandwijk

Deel dit bericht