Het ecosysteem; gerichte actie op maatschappelijke uitdagingen

Onze tijd vraagt om utopische vergezichten die tegelijkertijd concreet en praktisch ingevuld worden. Duurzaam doen en minder polderen, kortom wat vaker onredelijk zijn om de vooruitgang te creëren. Door deze beweging stellen we onszelf dan ook in staat om gerichte actie op maatschappelijke uitdagingen te realiseren, of zoals wij dat noemen: duurzaam doen.

Wat de essentie van het ecosysteem van dutch is of zou moeten zijn, is resultaatgericht en ondernemend door verantwoordelijkheid te nemen om deze maatschappelijke uitdagingen op te pakken. Nu en niet morgen. Ik wil met een paar voorbeelden dit concretiseren:

De Future of Living

Zoals aangegeven hebben we de regie gevoerd bij de totstandkoming van het NL Smart City Strategie (The Future of Living), waarbij een grote groep mensen, bedrijven en wetenschappers betrokken waren. Met elkaar hebben we geconstateerd dat de huidige wijze van werken niet toereikend is voor de maatschappelijke uitdagingen, vaak omdat organisaties op functies, diensten of producten zijn ingericht en zo niet naar onderlinge samenhang en/of op een hoger abstractieniveau naar oplossingen zoeken. Daarom stellen we in het rapport ook dat we naar andere samenwerkingsverbanden (multi-helix) moeten. Wetenschap, met overheid, bedrijfsleven en burgers in nieuwe vormen en via nieuwe wegen.

Klimaatverandering

Een van de grote uitdagingen is natuurlijk de klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende Energie Transitie. We hebben in ons ecosysteem een aantal bedrijven, professionals, instellingen aan elkaar verbonden. Echter ook hier is pragmatisch duurzaam doen leidend, mensen die al betrokken zijn bij lokale projecten, bedrijven die de transitie al handen en voeten geven en een stichting die aantoonbaar standaardisering en lokale samenwerking heeft vormgegeven (Samen Energie Neutraal). dutch heeft al eerder meegewerkt aan project Een, wat heeft aangetoond dat standaard de norm moet zijn, per type woning, in de aanpak etc. Deze ervaringen en de groep aan professionals hebben we gebundeld onder dutch energy transformations.

Verandering de enige constante

Veel van de uitdagingen vragen om kennis en kunde, vaak nieuwe kennis en kunde. We weten nog niet wat de banen van de toekomst zijn, er zijn grote ontwikkelingen van ‘werk-platforms’ (denk ook aan Uber-achtige platforms), andere vormen van samenwerkingen en een steeds grotere urgentie en bewustzijn van duurzame veranderingen.

Kortom dit zal voor bijna alle bedrijven en mensen van invloed zijn, ‘Hoe gaan we om met de verregaande digitalisering, data, cyber?’ ‘Wat zijn de SDG’s, wat moeten we doen met betrekking tot duurzaamheid?’, vragen en nog veel meer vragen, waar wellicht wel antwoorden op zijn, maar vaak weten we dat niet. Wij hebben in het ecosysteem dit ook onderkend en vormgegeven in dutch Circles of Future Skills. Ook hier een bundeling van bedrijven, professionals en instellingen. Bijvoorbeeld Academy for Sustainable Development (samenwerking met UN-Bonn) en TechConnect.

Samen bouwen aan de toekomst

Meer weten of een concrete uitdaging voorhanden?! Zoals we altijd hebben gedaan zullen we die nu met ons ecosysteem op eenzelfde voortvarende en pragmatische manier aanpakken. Waar nodig of gewenst met eigen inbreng en altijd vanuit een heldere commitment op het afgesproken eindresultaat Wij noemen dat resultancy en zo maken we ook na 20 jaar nog steeds building better//worlds waar.

Meino Zandwijk

Deel dit bericht