OMGAAN MET FUNDAMENTELE VERANDERINGEN

Nieuwe wegen, nieuwe vormen van samenwerken

Onze samenleving verandert in hoog tempo. Transities kondigen zich aan en het is niet meer de sterkste die wint maar degene die zich het makkelijkst kan aanpassen aan veranderingen.

Daarmee zoeken bedrijven en organisaties ook naar nieuwe vormen van samenwerken. Vaak vanuit een overkoepelend doel wordt er met kennis en kunde geëxperimenteerd.

Voor dutch is het concept van een ecosysteem de meest aansprekende. Het kapitaliseert op meer dan 20 jaar aan ervaring in projecten voor en met onze klanten. Door iedereen nu met elkaar te verbinden ontstaan er clusters van competenties die flexibel in staat zijn concrete opdrachten te realiseren.

Image

Samen werken op basis van gedeelde waarden. Waardoor iedereen de korte termijn kan overstijgen door zich intrinsiek te verbinden met het hogere, gemeenschappelijke doel:
building better//worlds

Een duurzame wereld; een nieuwe realiteit.

Als mensheid slaan we continue op de snooze knop van het klimaat-alarm. De tijd begint meer dan te dringen om nu echt 'duurzaam doen' te omarmen. In het dutch eco-systeem hebben we daarvoor 5 proposities die tezamen de kortste weg vormen naar duurzaam succesvolle bedrijvigheid.

Binnen het eco-systeem ontwikkelt dutch op drie domeinen de structuren voor een nieuwe werkelijkheid;
- energie
- voedsel
- werk/future skills

 
Image

TRANSFORMEREN

Gericht anders
Bestaande organisaties en systemen aanpassen aan een (steeds) andere werkelijkheid.

Image

ONTWIKKELEN

Future-proof
Vernieuwende concepten om als maatschappij het hoofd te bieden aan de transities die voor ons staan.

Image

INVESTEREN

Reële waarde
Geloven in waarde-creatie door samen te bouwen en risico te delen op weg naar een nieuwe wereld.

Image

VERBINDEN

Purpose driven
Werken vanuit een heldere purpose waardoor belangen ten dienste staan van het realiseren van het doel.

Image

ONDERSTEUNEN

Slim en handig
Gebruikmaken van dezelfde robuuste ruggen-graat waardoor samen werken nog makkelijker wordt.

building better//ecosysteem

Building better//sustainable worlds

Image

dutch sustainable transformations begeleidt organisatie om bestaande businessmodellen te verduurzamen of nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Met een doe-mentaliteit maakt dutch een duurzame transformatie werkelijkheid.

→ Ga naar dutch sustainable transformations

Building better//energy worlds

Image

dutch energy transformations bouwt aan een nieuw duurzaam energiesysteem. Daarin werken we samen met partners, gemeenten, woningcorporaties en burgercoöperaties aan de energietransitie.     

→ Ga naar dutch energy transformations