dutch nationale smart cities strategie

dutch presenteert Nationale Strategie Smart Cities

Met trots brengt dutch de Nationale Strategie Smart Cities onder de aandacht die op 25 januari jl. door premier Mark Rutte in ontvangst is genomen.

Deze Nationale Smart City stragtegie is op zijn verzoek de afgelopen maanden ontwikkeld. En daarmee hét startpunt voor een verdere samenwerking in de quadruple helix (overheid, bedrijfsleven, wetenschap en inwoners) om de leefbaarheid binnen steden verder te verbeteren en te waarborgen met het oog op de toekomst. Meer dan 40 vertegenwoordigers van steden, 60 medewerkers van 40 bedrijven en 30 wetenschappers werkten er aan mee.

De strategie geeft zicht op een aantal randvoorwaarden waarin het Rijk verdere ondersteuning kan bieden bij de ontwikkeling van Smart Cities. En wat de steden (G5 i.s.m. G32) zelf op zich gaan nemen vanuit hun nieuw in te vullen regierol, waarin samenwerken essentieel is. Het is belangrijk dat het Rijk deze ontwikkeling gaat zien als een belangrijke sociale, economische en maatschappelijke pijler waarmee we ook internationaal een voortrekkersrol kunnen bemachtigen.

Smart cities voor toekomstige leefbaarheid binnen steden

Met de nationale Smart City Strategie zullen we oplossingsgericht werken aan de problemen van nu én de uitdagingen van de toekomst. Waarbij experimenten geen losstaande pilots meer zijn, maar échte oplossingen voor échte problemen. Zo is er grote behoefte aan een meer efficiënte (data) infrastructuur en een betere bereikbaarheid. Maar ook duurzame woningen en gebouwen, gezonde voeding, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg en aantrekkelijke winkelgebieden etc. Om dit te realiseren zijn slimme technologische oplossingen beschikbaar en nodig, maar deze roepen ook vragen op. Bijvoorbeeld over cyber security, privacy, digitalisering en financiering. Het Rijk, de steden, het bedrijfsleven en de wetenschap zetten zich samen in om Smart Cities veilig te ontwikkelen. In lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zodat de oplossingen van de toekomst ook bijdrage aan een betere wereld.

Co-creatie voor een gezamenlijk resultaat

In co-creatie met de GSC3 hebben wij als dutch onze inzet en expertise geleverd aan het leveren van dit gezamenlijk resultaat. Wij pakken aan en veranderen, altijd met een sterke visie op de nieuwe economie. Binnen dit domein zijn wij naast ons werk voor grote organisaties actief in sustainable ventures en scale-ups, nemen we deel in foundations en publiceren we over nieuwe businessmodellen en sociaal ondernemen. Aansprekende voorbeelden zijn: Dutch Basecamp (i.s.m. Startupdelta), B Corp, Beebox/Willem & Drees en WAAR. Wat we leren bij onze ventures kunnen we toepassen op groot zakelijk en andersom. Zo verbinden we deze twee werelden. Building Better // Cities. Typisch dutch!

Wil je meer weten over Smart Cities of over wat wij doen? Neem contact met ons op!  De gehele strategie kun je bekijken via deze link.

dutch

Deel dit bericht