The future of the smart city

Dutch penvoerder voor de NL Smart City Strategie

In 2016 kwam het verzoek van premier Mark Rutte om een strategie te ontwikkelen voor het Nederlandse beleid op Smart Cities. Deze strategie is hét startpunt voor een verdere samenwerking in de quadruple helix (overheid, bedrijfsleven, wetenschap en inwoners) om de leefbaarheid binnen steden verder te verbeteren en te waarborgen met het oog op de toekomst. Meer dan 140 experts vanuit allerlei disciplines dachten mee. dutch zorgt dat de beste ideeën in een samenhangende visie op papier kwamen.

Wat is het doel van deze strategie

Met de nationale Smart City Strategie kan oplossingsgericht gewerkt worden aan de problemen van nu én de uitdagingen van de toekomst. Waarbij experimenten geen losstaande pilots meer zijn, maar échte oplossingen voor échte problemen. Zo is er bijvoorbeeld grote behoefte aan een meer efficiënte (data) infrastructuur en een betere bereikbaarheid. Maar ook duurzame woningen en gebouwen, gezonde voeding, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg en aantrekkelijke winkelgebieden etc. Om dit te realiseren zijn slimme technologische oplossingen beschikbaar en nodig, maar deze roepen ook vragen op. Bijvoorbeeld over cyber security, privacy, digitalisering en financiering.

 Het Rijk, de steden, het bedrijfsleven en de wetenschap zetten zich samen in om Smart Cities veilig te ontwikkelen. In lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zodat de oplossingen van de toekomst ook bijdragen aan een betere wereld.

De uitdagingen bij het schrijven van een Nationale Strategie

Nederland is zeer sterk verstedelijkt en verduurzaming van die steden vraagt om een nieuwe, frisse aanpak. Een inclusieve aanpak van de problemen was voorheen ondenkbaar. Er waren enkele knelpunten die nieuwe oplossingen tegenwerkten.

Het eerste knelpunt was dat de balans in het gesprek lange tijd zoek was. Smart City-experts vind je op veel vlakken. In grote bedrijven en organisaties, maar ook in kleine gemeenten of in jonge start-ups. Voorheen leek de regel dat wie het geld of gezag had, die werd gehoord. Niet de beste ideeën, maar de meest gangbare ideeën kregen zo het podium.

Rapporten verschenen met steeds weer de bekende oplossingen. Steeds werd hetzelfde probleem beschreven en bleven de oplossingen ver van de praktijk. Uit het eerste knelpunt ontstond zo het tweede knelpunt: inactieve kenniseilandjes die zonder koers ronddobberenen verstikkend werken. Ieder preekt voor zijn eigen parochie, zonder enig oog te hebben voor een overkoepelend en gemeenschappelijk gedragen doel.

Kennis is pas waardevol als hij wordt doorgegeven. Over en weer van burger, naar onderzoeker, naar ondernemer en weer terug. De uitdaging hier is dan ook om de kenniseilandjes af te breken zonder de mensen daarin te beschadigen om balans en diversiteit in de gesprekken te brengen.

Het luisterend oor van dutch

In co-creatie met de GSC3 heeft dutch haar inzet en expertise geleverd om het uiteindelijke resultaat te behalen. Dat begon voornamelijk met luisteren, luisteren en vooral luisteren. Voordat met iets nieuws kan worden begonnen, is het belangrijk te weten welke boodschap iedere partij heeft. Op informele wijze inventariseren wat iedereen belangrijk vindt of waar de ergernissen liggen van de oude praktijk is een goede eerste stap.

Vervolgens draait het grotendeels om (hernieuwd) vertrouwen. Dat iemands ideeën ertoe doen en dat er belang wordt gehecht aan out-of-the-box denken. Pas wanneer iedereen het gevoel heeft dat er ruimte is voor vernieuwing én dat het loont om met ideeën te komen, kan iets nieuws ontstaan.

Face-to-face samen naar het doel

dutch zette vervolgens de verschillende partijen aan het werk. Door middel van workshops, bilaterale ontmoetingen en de deelname aan de Smart City World Expo in Barcelona begonnen de ideeën te broeien. Zet mensen face-to-face in een kamer tegenover elkaar en je bereikt in een uur iets dat normaal maanden kost. Geen op-en-neer geschrijf, maar knopen doorhakken. dutch zorgt dat er wordt gebroken met het vaste patroon dat alleen middelmatigheid oplevert.

Mensen vinden het leuk om problemen op te lossen. Het probleem is vaak dat de setting van het oplossen zo tegenwerkt dat men het opgeeft of met tegenzin doet. Wordt er een uitdaging van, zoals bij dit project, dan spat het enthousiasme ervanaf.

Het resultaat van vrij denken: de NL Smart City Strategie

Het resultaat van dit project is een helder rapport. Een bundeling oplossingen waarmee Nederland voorop loopt als het gaat om de toekomst van stedelijke gebieden. Er is verantwoordelijkheid genomen voor volgende generaties.

Naast het opleveren van dit rapport is dutch gelijk aan de gang gegaan om de volgende stappen te nemen. Zo zijn we mede-oprichter van het Institute for Future Living dat niet enkel oplossingen gaat formuleren, maar deze vooral in de praktijk gaat uitvoeren. Kortom, duurzaam doen in stedelijk gebied is volgens dutch: Building Better // Cities

Wie
dutch sustainable transformation in samenwerking met GSC3.

Missie
Een heldere strategie creëren voor het beleid op de steden van de toekomst.

Resultaat
De NL Smart City Strategie; een helder strategisch en kaderscheppend rapport.

Complexiteit geeft uitdaging

Heeft u ook een complexe uitdaging voor ons, mooi. Neem contact met ons op, ook als u meer wilt weten over dit project.
Contact opnemen

Deel deze case

In samenwerking met:

Image