De wereld verandert en organisaties moeten zich hierdoor continu aanpassen. dutch helpt bedrijven blijvend beter te worden op cruciale thema’s. Dat doen we als projectleider, consultant of programmamanager. Binnen zowel corporates als startups en ook in de publieke sector. 

Commerce

Een bedrijf zal commercieel op orde moeten zijn. Met klanten een relatie aangaan, ze leren kennen en ze behouden. Hiervoor is belangrijk dat je brand en medewerkers aansluiten op de visie van je onderneming, ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’.

 

 

Technology

Maar hoe meer klanten, hoe meer systemen. Om te overleven en te groeien is het excellent inrichten van je ICT rand voorwaardelijk. Weten wat er gebeurt in de markt. Wat wordt er gezegd over mij? Wat wordt er gezegd over mijn competitie? Wat doet mijn concurrentie? Data en bijbehorende technologie wordt steeds meer beschouwd als een onmisbaar hoofdingrediënt voor gezonde bedrijfsvoering.

 

Innovation

Met een stevige basis rondom klant en technologie, willen bedrijven leren en innoveren. Ontwikkelingen lijken sneller te gaan dan ooit tevoren en verandering lijkt de enige constante. Het verdienmodel van veel organisaties is daar niet op ingesteld. Bedrijven moeten op nieuwe wijze naar hun bestaansrecht leren kijken, ontvankelijk zijn voor nieuwe ontwikkelingen en snel kunnen anticiperen.

 

Worlds

Heel veel bedrijven onderschrijven het belang van duurzaamheid. Maar om er concreet blijvend wat mee te doen blijft lastig. Het is een vaag begrip en er vallen veel activiteiten onder, te veel om als bedrijf allemaal op te pakken. Het komt altijd neer op verantwoordelijkheid nemen voor de effecten die jouw bedrijfsactiviteiten hebben op mens, milieu en bedrijfsvoering. We zien building better//worlds als een proces, idealiter verankerd in alle bedrijfsprocessen. 

 

People

Maar uiteindelijk maken de mensen het verschil. Mensen vormen de belangrijkste bron van handelen en daarmee bepalen zij mede het rendement van uw organisatie. De medewerker wordt steeds meer een mobiele investeerder in zichzelf. Dat vereist een andere instelling bij het ontwikkelen en inzetten van menselijk kapitaal. Door specifiek aandacht te besteden aan de mensen in de organisatie, wordt zorg gedragen dat medewerkers zich niet alleen betrokken en begrepen voelen, maar ook zelfverzekerd en gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het succes van de organisatie. Er is niets mooier dan ervoor te zorgen dat meer medewerkers met vertrouwen, trots en plezier aan het werk gaan en tegelijk terug te zien dat deze organisaties ook hun resultaten zien verbeteren.