De Why & How van het Ecosysteem van dutch

Vanaf de oprichting in 2001 heeft dutch en haar oprichters voor eigen rekening en risico initiatieven opgepakt en ondernemend de toen noodzakelijke veranderingen gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een zeer uitgebreid netwerk van gelijkgestemde professionals, bedrijven en organisaties. Mensen met het hart op de goede plaats, de bereidheid de handen uit de mouwen te steken en het hoofd in te zetten voor het vinden van nieuwe wegen; dit is het ecosysteem van dutch.

Een ecosysteem omdat wij er vast van overtuigd zijn dat de grote maatschappelijke vraagstukken alleen maar opgepakt kunnen worden vanuit samenwerkingen, coalities en burgerinitiatieven. Allemaal vanuit een gemeenschappelijk doel om de wereld ‘better’ achter te laten.

Samen vóór de verandering

Een ecosysteem is plat en wendbaar, daar waar een bedrijf hiërarchisch is en vaste ´harkjes´ heeft. Afdelingen en functies zijn bij ons flexibele ´hubs´ en wisselende rollen. Met vertrouwen als de basis van de cultuur en niet controle en beheersing. In een ecosysteem kan de regie overal liggen, maar in ieder geval decentraal en niet meer centraal. Ook de communicatie onderling is meervoudig en in verschillende richtingen, vaak veel informeler en met veel meer verbinding tussen onze professionals en bedrijven.

Voor veel mensen zal dit nog nieuw zijn en betekent het dat ze meer in een (eigen) verantwoordelijkheid komen met meer gelijkwaardigheid in plaats van hiërarchische ongelijkheid. Een mooi voorbeeld van zo’n decentrale handelswijze is de thuiszorgorganisatie van Jos de Blok. Hier kun je het model van Buurtzorg bekijken.

Interdependent

In een ecosystem zijn alle (ogenschijnlijke) zekerheden van de oude meer op ego gerichte systemen aan het vervagen of wegvallen. Zo staat de organisatie (inside-out) niet meer centraal, maar juist de mens en/of samenleving waardoor de samenhang steeds minder gefragmenteerd wordt.

Interdependent is het begrip dat de onderlinge samenhang én de wederzijdse afhankelijkheid omschrijft. Ik kom eerdaags nog terug op interdependent, voor mij is dat alles omvattend, samen en in samenhang. Bij B-Corporation kennen we zelfs “the declaration of interdependency”.

In beweging naar het doel

De grenzen tussen intern en extern zijn er niet meer, intern is extern en andersom. De richting is vaak nog bewegend, de weg naar het doel zal dus niet kaarsrecht zijn en daarmee zal er veel gevraagd worden van mensen en het ecosysteem. Juist omdat in een ecosysteem alles veel meer in beweging is zal het ecosysteem zich altijd en op ieder moment kunnen aanpassen. Daar waar disruptieve ontwikkelingen zoals Airbnb en Uber komen en gaan, is het snel acteren, erbij aansluiten of op reageren meer dan wenselijk. Waar traditionele systemen dat inmiddels niet meer kunnen en/of vastzitten in planningen en momentopnames.

Een mooi nieuw initiatief, waar dutch bij betrokken is, is WIJJIJ, een platform voor werk, waarbij de belangen en de grenzen van werknemers, werkgevers (ook onderling) vervagen, in belang van werkgelegenheid, nu en vooral in de toekomst.

Het conceptuele tijdperk

Zoals ik in mijn boek De Directiefluisteraar al eerder heb betoogd, gaan we naar een conceptueel tijdperk, waarbij de markten, de geopolitieke ontwikkelingen en exponentiele digitale transformaties alles zullen veranderen. Daarnaast zullen deze ook sterk bepalen hoe we omgaan met de grote vraagstukken, zoals klimaat, uitputting grondstoffen, digitalisering, verstedelijking, participatie, migratie en mobiliteit.

Met alle actoren in het ecosysteem zijn we bij uitstek in staat om oplossingen (diensten, producten, bewegingen) te bieden, en daarmee mede concrete invulling en antwoorden te geven aan de uitdaging van de maatschappelijke thema’s. Door het standaardiseren van diensten of het oprichten en beheren van lokale energiecorporaties (zoals bij Samen Energie Neutraal). De bestaande successen op die manier opschalen, kan de transformaties aanzienlijk versnellen en verbeteren.

In de blogs die volgen zal ik hier dieper op ingaan en aan de hand van voorbeelden uitleggen wat ik bedoel en inzoomen op hoe dat werkt in de praktijk. Voor de mensen die dutch al langer volgen, denk nog eens aan Beebox, B-corp, de NL Smart City strategie en meer.

Meino Zandwijk

Deel dit bericht