Worlds

  • Nieuwe verdienmodellen
  • Inzicht in Impact & Roadmap voor Duurzaam Ondernemen
  • Duurzaam mobiliteitsbeleid
  • Smart City samenwerkingsverbanden

 

Geïnspireerd? Bel of mail naar Ilse Leeninga:

De wereld verandert. Ook bedrijven staan voor de keuze een juiste balans te vinden tussen People, Planet, Profit. Bij de transformatie naar een duurzame economie hoort een passend verdienmodel. Om te kunnen verduurzamen heb je allereerst inzicht nodig in je eigen sociale impact zodat gezamenlijk met stakeholders een roadmap wordt geschetst naar duurzaam ondernemen. Er is een unieke kijk op mobiliteit nodig, waarbij er oog is voor duurzame en flexibele oplossingen. Overheden, bedrijven, wetenschap en burgers willen elkaar vinden om steden slimmer en duurzamer te maken. Wij helpen je dit te realiseren. Typisch dutch.

 

building better// worlds

Projecten

Duurzame mobiliteit

Nationale Smart City Strategie

B Corp