Vanuit ons ecosysteem ontwerpen en realiseren we de veranderingen die nodig zijn om onze wereld een duurzame wereld voor de generaties na ons te maken.

Eén ecosysteem, één ambitie: building a better world

DUURZAAM DOEN
De uitdagingen waar we als maatschappij voor staan laten zich alleen maar tackelen als we dat zo breed mogelijk met elkaar oppakken. In grote burger- en consumenten-bewegingen, door actieve samenwerkingen tussen burgers en bedrijven, maar ook door bedrijven (uit verschillende sectoren) met elkaar en met wetenschap en overheden te laten samenwerken.

Met dutch hebben we het laatste decennium vaak een prominente rol mogen spelen in deze duurzame multi-disciplinaire projecten. Daardoor hebben we tijd en geld geïnvesteerd in een eco-systeem dat veel groter is dan dutch zelf. Een eco-systeem dat met de inzet van iedereen nu concrete oplossingen wil realiseren voor een duurzame wereld. Duurzaam doen!

Al sinds onze oprichting in 2000 is het realiseren van verandering het onderscheidend vermogen van dutch. Pro-actief doen met een heldere mede-verantwoordelijkheid voor het eindresultaat; wij noemen dat  resultancy.

Zo bouwen we mee aan de noodzakelijke transformaties van onze wereld en geven invulling aan onze verantwoordelijkheid voor een wereld waarin economische, ecologische en maatschappelijke winst in balans gerealiseerd worden.
Business as a force for good!

Projecten waar we trots op zijn

  Het Ecosysteem

  Een ecosysteem ontstaat niet zo maar.  Het is de oogst van 20 jaar met en voor elkaar werken. Resultaatgericht de verantwoordelijkheid nemen waardoor wederzijds het vertrouwen zich opbouwt. Met dit vertrouwen als basis is een ecosysteem de volgende, logische stap. Ieder voor zich en samen voor een duurzamere wereld.

   
  Trackrecord
  0
  Jaar
  Ruim
  0
  Klanten
  Meer dan
  0
  opdrachten gerealiseerd
  Geparticipeerd in
  0
  Initiatieven

  Met veel plezier werken we en hebben we gewerkt met de volgende organisaties